St Thomas More

Catholic Church - Ruse

Sunday Masses
St Thomas More Catholic Church (43 Acacia Avenue - Ruse)

 

Saturday Vigil Mass:  6.00pm

Sunday Mass:           9.00am

 

 

 

 Weekday Services

 

Tuesday:                  9.30am Mass

Wednesday:              9.30am Mass

Thursday:                 9.30am Mass

Friday:                      9.30am Mass

 

 

 

                                                  

 

 Reconciliation (Confession)

Saturday:                   5.00pm